TRANEVÅR 2017 UDSTILLING 20. MARTS – 17. APRIL KL. 10:30 – 17:00 VELKOMMEN!

6. september 2017

SPÆNDENDE VEJR OG EN ÆRGRELSE

Rigtig spændende falk, som bare ikke ville ses godt nok til en ordentlig bestemmelse. Lige til skrældespanden.


Idag blev en spændende falk smidt direkte i skraldespanden. Kedeligt. Jeg kigger fugle her på tiende år, og jeg har hidtil aldrig haft anledning til at mistænke en falk for at være en aftenfalk. Det havde jeg så i dag, hvor en mystisk falk strøg ind over Pulken, uden at kunne bestemmes. Den var så brun ovenpå, at jeg først anså den for at være en dværgfalk. Det blev dog hurtigt åbenbart, at det drejede sig om en lærke/aftenfalk. Fuglen havde brun isse i kontrast til sort maske, men jeg så intet hvidt i nakken. Fuglen sås i håndkikkert, og det var ikke nok, så jeg sled for at få skop på den. Desværre havde jeg netop kigget på en grå fluesnapper, så der skulle skrues så meget på teleskopet, at falken nåede at forsvinde før den kunne ses ordentligt. Selvom den kom tilbage et par gange i eftermiddagens løb, kunne jeg simpelthen ikke blive klog på dens identitei. Sort maske, brun isse, kontrast mellem brune overvingedækfjer og mørkere svingfjer, men jeg kunne ikke for min død se nogen hvid halsring. Jeg fik to elendige billeder, og jeg aner ikke hvad det var. Det er pisse ærgreligt. Øv!

Så begyndte regnen sådan for alvor, og det er noget jeg kan lide! Regnen var så voldsom, at vandstanden steg tydeligt. Regn og østenvind er en sikker garant for spændende fugle i Pulken og ganske rigtigt - en mængde ænder havde slået sig ned i syd-Pulken og her kunne bl.a. tælles hele 64 skeænder, 9 spidsænder, 7 knarænder og endelig hele 15 troldænder, hvilket er helt usædvanligt. Her er intet at hente for en troldand, og de må virkelig have ærgret sig over det elendige sted, de havde slået sig ned. Der var også en hel del vadefugle, men den forhøjede vandstand gjorde, at de nu kunne fouragere inde mellem tuerne, så de var umulige at tælle op. Dog var almindelig ryle, brushane, sortklire, vibe og tinksmed alle repræsenterede. Både grå-, pibe- og krikand var talrige, men vejret var simpelthen så voldsomt, at jeg ikke orkede at tælle dem.

Dagens vejr er nærmest optimatl her i Pulken. Regnbyger har vekslet med opklaring og vinden er kommet ind fra østlige retninger. Hvis alt handlede om at finde fugle, skulle jeg have siddet og overvåget syd-Pulken hele dagen, men jeg skal altså også arbejde Pulken er en dynamisk lokalitet, regnbyger bringer fugle ned, og ved opklaring stryger de hurtigt videre. Gid de der tyve græntræer ikke var der. Så ville jeg kunne overvåge syd-Pulken blot ved at løfte blikket.


Det jeg slider med nu, er portrætter af Danmarks bekkasiner plus skovsneppe.

5. september 2017

GODKENDT DAG PÅ PULKENtraner i Pulken, forårssituation.


Vi er nu på den tid af året hvor mit search image er indrettet på bl.a. tredækker, rødstrubet piber, hvidvinget korsnæb, pomeransfugl og steppehøg. Steppehøg skal findes når den går til overnatning, hvidvinget korsnæb og pomeransfugl skal trække over, så når jeg i dag foretog den helt store gennemtrampning af Pulken var målet tredækker og rødstrubet piber. Turen begyndte i nord-Pulken, og her rastede en hel del bekkasiner, dog kun de dobbelte af slagsen; 18 stk.
Det notorisk bedste sted for rødstrubet piber i Pulken er langs "kysten" af det næs, som fra vest strækker sig ud i Pulkens centrale kær. Dette er også Pulkens bedste sted for enkeltbekkasin (april/maj og medio sept.-ult. okt) og det var også her, jeg i sin tid fandt en super sjælden efterårstredækker. Netop her i overgangszonen mellem kortgræsset eng og høje tuer lettede jeg i dag en rødstrubet piber, og det blev dagens fugl. Den rødstrubede piber gik på vingerne og kaldte ivrigt, mens den hang nogle meter over hovedet på mig. Derpå slog den et slag ud over vest-Pulken, men vendte så tilbage, og landede ude mellem de høje tuer - uheldigvis meget tæt på køerne, og dem skal jeg altså ikke i nærheden af. De er livsfarlige - både nysgerrige og kåde er de, og hjertet sidder helt oppe i halsen på mig, når jeg kommer dem nær.
Syd-Pulken var smæk fuld af fugle. 38 skeænder var et rigtig godt efterårstal, men også bl.a. 32 pibeænder, ca 100 krikænder, 4 sortklirer og 15 brushøns kunne noteres.
Vinden har været svag i dag, nærmest fraværende, og vindmøllerne har på én nær været rådvilde. Den ene mølle, som kunne tage sig sammen, viste nordøstlig vind. Det er ikke nogen god vind for rovfugle - vestlige vinde er bedst her, men dog er både rastende eks. af  havørn, rød glente, rørhøg og lærkefalk kommet i bogen.
Traner er her mange af, op til 420 har rastet i dag, og dem arbejder jeg faktisk med for tiden. Derfor har jeg også benyttet lejligheden og siddet ude på terrassen og taget skitser.
Alt i alt en helt ok fugledag, det forventede sub-hit lyser naturligvis op,  men blot dét, at opleve fuglenes fordeling på engene er sådan set helt fint. Kæret i vest-Pulken var f.eks. nærmnest fugletomt; syd-Pulken var derimod rigtig god. Vandhullet i sydvest-Pulken havde blot én krebseklo oven vande; er de ved at forsvinde, eller er det årstiden?
Tranefjer over alt i engene.
Djævelsbid.
Søpryd blomstrer.
Traner - feltskitser fra i dag.

Traner - feltskitser fra i dag.


16. august 2017

PULKEN STYRE VIDERE MOD TOTAL DOMINANS!
Brun glada/sort glente Pulken 16.08.2017

Brun glada/sort glente Pulken 16.08.2017


Just ankommet til Pulken går det løs. Tranerne falder umiddelbart i øjnene, 231 fugle er i området, flyver hid og did, mange står i engen, andre flyver omkring. Her er netop blevet høstet grønt, og tre storke går omkring i det nyslåede græs. Jeg står på min terrasse, tæller traner, nyder landskabet og tranernes kald. Så klokken 19:27 er der en rovfugl i luften og det er - det er sgu' en adult sort glente! Den er sjælden her, blot anden gang jeg ser den hjemmefra og mange vil gerne se denne her fugl, så den skal meldes ud a.s.a.p.! Min svenske mobil er gået kold. Jeg må på nettet straks, finder Linda, som lover at melde fuglen ud.
Der kommer lidt ro på, og Jeg går ud for at eftersøge fuglen - og finder den! Sandsynligvis hjulpet af min nabo Jonas, som er på bukkejagt. Han kunne siden berette, at han skød en fin seksender og derved flushede fire glenter; i hvert fald - hans skud faldt sammen med min eftersøgning, og nu får jeg så fire billeder af den flyvende sorte glente.
Jeg kommer hjem igen, og vil ringe til Linda, for at oplyse at glenten er på plads. Jeg står på terrassen og skal til at ringe, da jeg bliver opmærksom på nogle tunge vingeslag ude over Pulken. Kikkert på - det er sgu' en sølvhejre! Det er nu Jonas kommer og hilser på, og fortæller om sin heldige jagt. Vi sludrer lidt, Jonas skal hjem og brække bukken op, jeg får ringet til Linda, og efterfølgende har jeg, frem til 20:25, fornøjelsen af den sorte glente, som sidder nede på marken. Fed, fed dag på Pulken - igen!

Når jeg ikke passer børn eller birder, så arbejder jeg. Pt. for Fugleværnsfonden. Dette er mit seneste maleri til dem.

29. juli 2017

BIULVEN KOMMER!Deilephila porcellus, Gö Kalv


I denne sommer har blikket været vendt nedad en stor del af tiden. Det er selvfølgelig ikke noget ganske nyt, men i år er det blevet dyrket - med sommerfuglenet, ketcher og indsamlingsbakker, og det har medført nogle fantastiske oplevelser med nogle af Skandinaviens mest spektakulære dyr.
Ikke mindst Sånnarna har været en givtig lokalitet. Lige nu er sandsteppen dækket af blomstrende timian. Den tidligere losseplads lige nord for sandsteppen er også en del af reservatet, og her er der altid et utroligt blomsterflor. Almindelig knopurt gør landskabet violet og her og der gløder store tykninger af agerkohvede og gul evighedsblomst. Lige ved parkeringspladsen ligger en gammel grusgrav med et par fladvandede damme og her kunne mindst 500 (og snarere 2000+) små bitte strandtudser og lige så mange skruptudser noteres. Fra de åbne sandflader lettede brune sandspringere i mængde når man gik frem. Et nærmere eftersyn af et lille piletræ nede i grusgraven afslørede en larve af aftenpåfugleøje og to larver af gaffelhale (Cerura vinula). Den ene var sur, vendte resolut hovedet imod mig, og skød sine to rødviolette piskesnerte frem. Den opvisning fås vist ikke bedre på noget andet kontinent.
En af Sånnarnas virkelig tunge arter er sortplettet blåfugl - jeg havde gået og tjekket hver eneste blåfugl jeg så - alle almindelig blåfugl, så pludselig kom den flyvende. En Morpho! Den er jo kæmpe stor! Jeg sprang efter den - over et elhegn, videre over et stendige, men så udmanøvrerede den mig, jeg kom den ikke på skudhold, men glæder mig til næste gang.

Et andet nedslag var Gö Kalv i Blekinge. Gö Kalv er en skærgårdsø dækket af overdrev, klipper og blandskov, hvor især blandskov af eg og ene virker eksotisk. Det var for sent til eghjort, deres flyvetid er forbi, men til gengæld lå nu deres imponerende kadavere rundt om, en vinge her, et hoved der. Pludselig stak en slange sit hoved frem, skinnende øjne og åbent gab. Det var larven af Deilephila porcellus, den mindre version af dueurtsværmer. I de blomstrende blåmunke sad fem statices. Flåter var her også. Skærgårdens strandenge var hvide af baldersbrå, en kamilleart - navnet er svensk - og blandt de hvide blomsterskyer stak bramgæssenes hoveder op.

En undersøgelse af Pulkens centrale vandhul viste, at der her lever en bestand af nipigget hundestejle, en mængde snegle, bl.a. Viviparus fasciatus, samt utrolige mængder af dafnier af mange arter - et studium som må tages op, når jeg har skaffet en stereolup. Ved en af mine eftersøgninger af sidste uges flodsanger faldt jeg over en smuk sommerfuglelarve, som desværre var skadet og døende. Det viste sig at være en natpåfugleøje!
Endelig fik jeg bestemt et dyr, som jeg har levet med i årevis. Jeg har tit set den i aktion og tænkt, at den var både pæn og sjov - og nu ved jeg hvad det er - det er en biulv! Biulvene graver deres gange rundt om i vores have, især langs huset. Den jeg her har fået et uskarpt billede af bor på terrassen.


statices Gö Kalv

Aftenpåfugleøje, Sånnarna

Gaffelhale, Sånnarna

Biulven på terrassen


23. juli 2017

RIGTIG DEJLIGT VEJR GAV NY HUS-ART OG INDLANDSSUBHITSFed, fed husrød i Pulken


Dette glimrende billede viser dagens nye "tomtkryss", nemlig husrødstjert. Hverken Pulken eller min have er en særlig oplagt lokalitet for denne industi-følger, så der skulle gå godt 10 år. Årsagen til at det blev i dag må være en kombination af heftig græsslåning i haven og hård østenvind. Her kom den da i læ og fik desuden noget at spise - som man ser sidder den i det fine kork-foderhus jeg fik af Aage Kabbelgaard i foråret.
I øvrigt en rigtig god dag; min græsslåning lokkede, ud over husrødstjert, 5 rødstjert, 3 gul vipstjert, 4 tornsanger, 1 havesanger, 1 nattergal, 1 gransanger og 2 løvsanger ind i haven, hvor de mæskede sig hele dagen. Senere blev det godt vejr. Hård østenvind og styrtregn, og så var det med at komme ned i syd-Pulken, for den slags vejr giver f.eks. fald af vadefugle. Idag skal fremhæves 6 almindelig ryle, 1 krumnæbbet ryle samt sjælden indlands-dværgryle. Endnu et indlandssubhit var en overtrækkende havterne.


21. juli 2017

HØJSOMMER PÅ PULKEN
Jeg sover dårligt i højsommeren, og når jeg vågner for at slå en streg først på morgenen kan jeg ikke falde i søvn igen, fordi jeg ved, at der sker alt muligt spændende derude. Netop morgenen er det bedste tidspunkt på dagen. Man er forud for tiden, mens alt folket sover.
Den 18. juli var netop sådan en morgen, og lidt før fem gik jeg ned til Rørtrekanten for at tælle karmindompapper. Rørtrekanten kalder jeg området ca 200 m mod øst ad Härnestadsvägen fra vores hus. Det er ikke langt, men den elleskov, som nu vokser i Helge Ås gamle flodseng, gør, at jeg ikke kan høre hvad der foregår derovre fra haven. Jeg er nødt til at gå ned ad vejen og gennem elleskoven. Det gjorde jeg også denne morgen, og straks jeg kom ud på den anden side hørte jeg en flodsanger file løs. Fuglen sad i et lille elletræ, og favoritsangposten var en nøgen, død gren. Der sad den så, nok så smukt, i morgensolen og sang med vidt åbent gab. Det er første gang jeg træffer arten i Pulken, det tog ti år, men ventet var den. Bestemt.
Dette er årets første flodsanger i Kristianstads Kommun, hvilket er usædvanligt. Arten plejer at blive registreret i forsommerens løb, gerne oppe omkring Kristianstad. Denne 18. juli kunne iøvrigt noteres 3 syngende karmindompapper, 3 syngende græshoppesangere, kongeørn samt spillende skovsneppe.

Idag har jeg også været ude i morgenstunden. Det regnede, og vinden var i øst, så jeg var nede i syd-Pulken for at se, om der var kommet nogle spændende vadefugle med det gode vejr. En krumnæbbet ryle kunne nok tilskrives vejret, men vandstanden er lovlig høj i år. Der er minimalt med mudderbanker. Til gengæld kunne to sølvhejrer noteres.

Blandt det faste inventar af nattergale, rødryggede tornskader, havørne og lærkefalke er naturligvis også en del traner. Man ser dem til og fra, og hver aften overnatter de i syd-Pulken. Til aften fik jeg endelig talt dem ordentligt, 66 fugle. Ved samme lejlighed kunne jeg konstatere, at pukkellæbe, en lille og super eksklusiv orkidé, nu har bredt sig fra reservatet og ud på den mark, som om foråret agerer parkeringsplads for de mange traneturister. Jeg er ikke bekymret over parkeringspladsen, men denne mark blev nærmest spoleret for et par år siden af en gang kunstgødning. Da var skjaller under indvandring, men efter gødskningen var der kun "landbrugsgrønt" græs at finde. Det er glædeligt, at marken nu er begyndt at komme til live igen! Skjaller og hjertegræs er også vendt tilbage.


12. juli 2017

UDSTILLING I "STORMSVALEN"


Buff-tailed Sicklebill


Aage Kabbelgaard udstiller henover sommeren sin samling af malerier udført af undertegnede. Det drejer sig om nogle af de bedste ting jeg har lavet, nemlig en række malerier af især paradisfugle, som jeg udførte efter en rejse i West Papua (det som før kaldtes Irian Jaya). Turen gik til Waigeo og Wogelkophalvøen, og blandt de fantastiske arter Aage, jeg selv og vore rejsefæller så, var Black Sicklebill, Buff-tailed Sicklebill, Red Bird of Paradise og alle tre Cicinnurus-arter. To af billederne ses her.

Udstillingen foregår i Aage og Karins galleri, "Stormsvalen", i Nødebohuse; det ligger nær Hundested. Her er adressen:

Stormsvalen, naturbutik og galleri,
Nødebovejen 89
3390 Hundested

Og her er Stormsvalens hjemmeside:
www.stormsvalen.comBlack Sicklebill